• Telefon: (43) 821-31-95
  • sekretariat@pgwroblew.pl

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej we Wróblewie 2018/2019 -

Trwają zapisy uczniów do klas 1-8 Szkoły Podstawowej we Wróblewie na rok szkolny 2018/2019.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków (rocznik 2011). Pozostawia także prawo wyboru Rodzicom dzieci 6-letnich (rocznik 2012) – warunkiem przyjęcia do szkoły 6-latka jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko w roku poprzedzającym naukę w szkole z wychowania przedszkolnego lub opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (jeśli dziecko do przedszkola nie uczęszczało)

Obwód Szkoły we Wróblewie obejmuje następujące miejscowości: Dąbrówka, Kościerzyn, Ocin, Próchna, Smardzew, Wróblew.

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły od 1 marca 2018 r.

zamieszkałe poza obwodem szkoły jeśli w szkole są wolne miejsca – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły  od 1 marca 2018 r.

 

PROCEDURA REKRUTACJI

Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci  do klas 1-8  na rok szkolny 2018/2019

w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.30 do 15.00

Informacji udziela także sekretariat szkoły tel. 43 821-31-95

Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj: